PL

Park dzikich zwierząt w Kadzidłowie

Park Dzikich Zwierząt Kadzidłowo znajduje się na terenie Puszczy Piskiej. Celem Parku jest umożliwienie poznania przede wszystkim gatunków rodzimych. Położenie Parku na śródleśnych łąkach umożliwia bytowanie zwierząt w warunkach zbliżonych do naturalnych. Ze względu na rozległość terenu i jego charakter, zwiedzanie Parku odbywa się tylko z przewodnikami, którzy opowiadają o poszczególnych zwierzętach, ich biologii, zwyczajach oraz potrzebie ochrony.W parku zobaczyć można m. in. tarpany, daniele, wilki skandynawskie, łosie, jelenie. Park czynny jest codziennie od 9 do zmroku.

Wróć