PL

Regulamin

1.        Doba pobytowa rozpoczyna się o godz. 15:00 i kończy o godz. 11:00

2.        W przypadku nie opuszczenia przez Gościa Apartamentu do godziny 11.00 Obiekt ma prawo naliczyć opłatę za kolejną dobę.

3.        W Apartamencie nie może przebywać po godz. 22:00 większa liczba osób, niż zgłoszona w procesie rezerwacji.

4.        W godz. 22:00 - 07:00 na terenie całego obiektu obowiązuje cisza nocna.

5.        W przypadku imprez zamkniętych (kursy, szkolenia i inne) czas ciszy nocnej na terenie obiektu ustala się z kierownikiem obiektu.

6.        Za opiekę nad dziećmi i ich bezpieczeństwem odpowiadają opiekunowie. Przebywanie dzieci na terenie całego obiektu, zwłaszcza w pobliżu stawu i basenu dozwolone jest wyłącznie pod opieką dorosłych.

7.        Ze względu na bezpieczeństwo i komfort Gości, wewnątrz apartamentów obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i świec.

8.        Goście zobowiązani są do zachowania Apartamentu w stanie zastanym w momencie rozpoczęcia pobytu. Powyższe dotyczy również sprzętu rekreacyjnego przypisanego do Apartamentu, jak również wypożyczonego. Przestawianie mebli oraz sprzętu AGD/RTV, będących na wyposażeniu Apartamentu jest zabronione.

9.        Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub osób przebywających w Apartamencie w okresie trwania umowy.

10.        Zgubienie klucza z pilotem oznacza konieczność wymiany - koszt 200 zł.

11.        Ognisko , wypożyczalnia rowerów i kajaków są dodatkowo płatne zgodnie z cennikiem na stronie www.szelagowka.pl

12.        Prosimy o nie pozostawianie wartościowych przedmiotów w czasowo opuszczonym Apartamencie - Obiekt nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy skradzione w wyniku włamania.

13.        Opuszczając Apartament w trakcie pobytu należy sprawdzić, czy został on dokładnie zamknięty (drzwi i okna).

14.        Przyjmujemy zwierzęta domowe z aktualnym świadectwem szczepień i legowiskiem. Bardzo prosimy o bieżące usuwanie nieczystości pozostawianych przez zwierzęta na terenie całego obiektu.

15.        Chęć przedłużenia pobytu należy zgłosić najpóźniej do godz. 14:00 w dniu poprzedzającym dzień upływu terminu pobytu. Przedłużenie pobytu może nastąpić wyłącznie w miarę dysponowania wolnymi Apartamentami.

16.        Goście przebywający w Apartamentach zobowiązani są do poszanowania zasad dobrego sąsiedztwa. W przypadku rażącego naruszania przez Gości spokoju, lub dobra sąsiadów, oraz nie przestrzegania powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Kierownictwo Obiektu zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy pobytu i nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

17.        Obiekt nie ponosi odpowiedzialności cywilno - prawnej z tytułu roszczeń w przypadku zajścia nieszczęśliwych wypadków, obrażeń ciała, śmierci Gości lub osób trzecich na terenie Obiektu w okresie pobytu.

18.        W celu potwierdzenia rezerwacji przyjmujemy zadatek w wysokości minimum 30% całości kwoty należnej za noclegi. W przypadku dokonania wpłaty zadatku przez Gościa pozostała część należności powinna zostać wpłacona na konto Obiektu najpóźniej do 14 dni przed planowanym pobytem. W razie niedokonania całkowitej zapłaty za pobyt przez Gościa do 14 dni przed pobytem Obiekt zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Gościem i do zatrzymania wpłaconego przez gościa zadatku.

19.         Wszelkie wpłaty dokonywane na poczet pobytu przez Gości są bezzwrotne. Skrócenie pobytu przez Gościa traktowane jest jako rezygnacja z usługi, a Obiekt nie zwraca Gościowi poniesionych kosztów za niewykorzystaną usługę.

20.        Dokonanie rezerwacji przez jakikolwiek system rezerwacyjny, telefonicznie, mailem lub przez stronę internetową Obiektu oznacza akceptację warunków objętych niniejszym regulaminem.